ANKIETA DOTYCZĄCA REKLAM I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

Wszystkie zdjęcia zamieszczone w ankiecie przedstawiają przykłady reklam i obiektów małej architektury znajdujące się w przestrzeni publicznej miasta Włocławek.

1.Co Ci się podoba, a co nie podoba na załączonych poniżej zdjęciach (A, B):

Zdjęcie A
Zdjęcie B
Odpowiedź Podoba mi się Nie podoba mi się Nie mam zdania
A B A B A B
Ilość reklam na jednej elewacji
Różnorodność form reklam na jednej elewacji – reklamy: płaskie, przestrzenne (kasetony, znaki lub litery), semaforowe, naklejane na szybach
Rozmieszczenie reklam na jednej elewacji:
  - na całej elewacji – na każdej jej części: ścianie, krawędzi dachu, oknach, balustradach
  - tylko na części elewacji

2.Reklama w formie semaforu (reklama na wysięgniku montowanym prostopadle do ściany):

Odpowiedź Podoba mi się Nie podoba mi się Nie mam zdania
Stylizowana w zabytkowej części miasta
Bez ograniczeń lokalizacji i stylu
Umieszczana dodatkowo jako uzupełnienie innych reklam

3.Reklama w formie potykacza (urządzenie reklamowe wystawiane na zewnątrz lokalu w godzinach jego otwarcia):

Odpowiedź Podoba mi się Nie podoba mi się Nie mam zdania
Stylizowana w zabytkowej części miasta
Bez ograniczeń lokalizacji i stylu
Sposób umieszczania potykaczy na ulicy:
  - na rozstawianych urządzeniach reklamowych
  - przypinane do innych obiektów, np. do latarni ulicznej

4.Reklama w formie naklejki na szybie:

Odpowiedź Podoba mi się Nie podoba mi się Nie mam zdania
Pokrywająca całą szybę i całkowicie zasłaniająca wnętrze lokalu
Pokrywająca całą szybę, ale umożliwiająca wgląd do wnętrza lokalu (naklejka transparentna)
Naklejana na część szyby
Naklejana na szybę w formie napisu lub znaku firmowego

5.Reklama w formie pylonu lub flagi (urządzenie reklamowe z logo firmy, hasłem reklamowym, wyróżniające się znaczną wysokością) oraz w formie ekranu świetlnego (urządzenie reklamowe z ekranem wyświetlającym zmienne obrazy):

Odpowiedź Podoba mi się Nie podoba mi się Nie mam zdania
Duża ilość i różnorodność form skupiona w jednym miejscu przy drodze publicznej
Jeden pylon z wieloma reklamami przy drodze publicznej
Wielkoformatowy ekran świetlny typu telebim przy drodze publicznej

6.Które z form reklamowych między innymi przedstawione na załączonych poniżej zdjęciach Ci się podobają, a które nie:


Odpowiedź Podoba mi się Nie podoba mi się Nie mam zdania
Reklama w formie liter przestrzennych, w tym podświetlanych
Reklama w formie planszy lub kasetonu
Reklama w formie naklejki na szybę
Podświetlana tablica ogłoszeniowo-reklamowa, tzw. citylight
Reklama semaforowa
Reklama umieszczona między oknami
Reklama rozwieszana na ogrodzeniach
Reklama wieloformatowa (o dużej powierzchni reklamowej) rozwieszana na elewacji
Słup ogłoszeniowo-reklamowy
Wolnostojąca tablica informacyjno-reklamowa
Reklama wieloformatowa (o dużej powierzchni reklamowej) na urządzeniu reklamowym wolnostojącym

7.Obiekty małej architektury (ławki, śmietniki, kosze, ograniczniki, stojaki na rowery, ...):


Odpowiedź Tak Nie Nie mam zdania
Jednakowe dla całego miasta
Stylizowane w zabytkowej części miasta
Bez ograniczeń lokalizacji i formy

8.Które z poniższych stwierdzeń uważasz za właściwe lub nie w celu poprawy jakości przestrzeni publicznej:

Stwierdzenie Zgadzam się Nie zgadzam się
Reklamy nie powinny być umieszczane na elewacjach budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych
Reklamy i szyldy mogą być umieszczane wyłącznie na części elewacji w bezpośrednim sąsiedztwie lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza
Potykacze mogą być umieszczane wyłącznie w bezpośrednim sąsiedztwie lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza
Reklamy wielkoformatowe mogą być umieszczane wyłącznie na elewacjach bocznych (szczytowych) budynków
Należy zakazać lokalizowania reklam wolnostojących wzdłuż dróg publicznych
Mogą być lokalizowane reklamy wolnostojące wzdłuż dróg publicznych, ale na ustalonych konkretnych zasadach
Pylony mogą być lokalizowane wyłącznie na terenach przemysłowych, przy dużych obiektach handlowych, stacjach paliw oraz na rogatkach miasta
Należy wprowadzić ściśle określone zasady umieszczania reklam i szyldów na obiektach zabytkowych i położonych na terenach zabytkowych
Wygląd elewacji ma istotne znaczenie bez względu na zabytkowy charakter, dlatego dla całego miasta powinny być określone zasady dotyczące maksymalnych wymiarów i rozmieszczenia reklam i szyldów w obrębie danej elewacji
Wygląd elewacji jest mi obojętny – nie zwracam uwagi na reklamy